Zaznacz stronę

Nasza oferta

Protokolarne przejęcie dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej od poprzedniego administratora obiektu

Zapewniamy sprawne i kompletne przejęcie dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej od poprzedniego zarządcy, jest to niezwykle istotny aspekt rozpoczęcia współpracy oraz sprawnego administrowania nieruchomością. Dzięki dużej szczegółowości przy przejmowaniu dokumentacji Klienta jesteśmy w stanie szybciej zapoznać się z potrzebami i procesami zachodzącymi na nieruchomości oraz możemy określić ewentualne braki w wymaganych prawem przeglądach budynku lub błędach prowadzonej na bieżąco księgowości.

Bieżące monitorowanie potrzeb Mieszkańców oraz nieruchomości

Bieżące monitorowanie potrzeb nieruchomości – każda nieruchomość poza stałymi potrzebami takimi jak dostawa mediów, konserwacja i inne posiada również doraźne i konieczne do wykonania usługi, dzięki obecności na nieruchomości oraz stałemu monitoringowi potrzeb jesteśmy wstanie wykrywać i zapewniać sprawną realizację dodatkowych zapotrzebowań Wspólnoty. Równocześnie zawsze jesteśmy dostępni telefonicznie i mailowo, aby każdy Mieszkaniec, Właściciel lokalu mógł nam przekazać swoje uwagi czy spostrzeżenia.

Nadzór nad podwykonawcami.

Jesteśmy świadomi, iż nawet nad najlepszymi wykonawcami konieczna, jest stała kontrola i dbałość o sprawny nadzór nad ich pracami. Dzięki tej wiedzy, każda z prowadzonych inwestycji na obsługiwanych przez nas nieruchomościach jest nadzorowana, co zapewnia ich najlepsze wykonanie, oraz w trakcie prac szybką reakcję na zdarzenia losowe.

Prowadzenie gospodarki ekonomiczno-finansowej Wspólnoty Mieszkaniowej

Praca dla wspólnot mieszkaniowych wymaga przede wszystkim rzetelności i dokładności ewidencji przychodów i wydatków. Powyższe dwie cechy to podstawowe i bezwzględnie wymagane cechy od naszych wszystkich pracowników. Równocześnie z uwagi na wiele zróżnicowań w regulaminach rozliczania kosztów przykładamy szczególną uwagę do ich analizy oraz ewentualnych prac prowadzących do ich właściwego zapisu.

Egzekwowanie należności Wspólnoty Mieszkaniowej od dłużników i kontrahentów

Jedną z podstawowych potrzeb Wspólnoty to płynność finansowa, aby móc zapewnić dostawy mediów i obowiązkowych konserwacji nieruchomości, z uwagi na to zapewniamy sprawne prowadzenie windykacji jak i egzekucji zobowiązań dłużników Wspólnoty. Dodatkowo zapewniamy możliwie najpełniejszą egzekucję roszczeń wobec kontrahentów.

Doradztwo w optymalizacji kosztów ponoszonych przez Wspólnotę Mieszkaniową

Odpowiednia cena do odpowiednich usług, jednym z naszych głównych celi jest osiągnięcie dla Wspólnot maksymalnych oszczędności przy jak najlepszym poziomie usług dostarczanych dla Właścicieli lokali. Optymalizacja kosztów prowadzona jest w każdym aspekcie funkcjonowania nieruchomości, poczynając na dostawcach mediów, po jednorazowe drobne usługi, które niejednokrotnie w skali roku potrafią generować znaczne koszty.

Doradztwo w kwestii utrzymania i podniesienia wartości nieruchomości.

Będąc świadomym, iż każdy z Właścicieli nieruchomości dąży do utrzymania jej wartości, optymalnie jej zwiększenia, każdorazowo po zapoznaniu się z nieruchomością przedstawiamy klientom plan utrzymania i podniesienia wartości ich nieruchomości.

Bieżący kontakt z Właścicielami lokali oraz Zarządem Wspólnoty

Niezależnie od profesjonalnych usług zapewnianych dla nieruchomości mamy świadomość, iż nasza praca przede wszystkim ma służyć komfortowi i bezpieczeństwu Właścicieli lokali, dlatego też zawsze jesteśmy w bieżącym kontakcie z mieszkańcami oraz każdorazowo zapewniamy odpowiedzi na każdego rodzaju nurtujące pytania.

Doradztwo w kwestii ubezpieczenia nieruchomości wspólnej

Doświadczenia niestety uczą, iż każda nawet najbardziej zadbana nieruchomość narażona jest na losowe zdarzenia oraz zagrożenia, które niosą warunki pogodowe czy czynnik ludzki, dlatego też w zakresie naszych usług zawsze doradzamy przy pośrednictwie brokera najlepsze rozwiązania ubezpieczeniowe dla Wspólnot. Równocześnie jesteśmy świadomi, iż pomimo braku szkód spowodowanych z naszej winy, konieczne jest ciągła pewność pokrycia wszelkich ewentualnych konsekwencji swoich działań dlatego też posiadamy obowiązkową polisę ubezpieczeniową.

Firmy współpracujące na lepszych stawkach – sprzątanie, konserwacja, zieleń.

Podczas administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi poznaliśmy profesjonalnych dostawców najczęściej potrzebnych usług dla nieruchomości takich jak, firmy sprzątające, konserwatorzy, inspektorzy, oraz ogrodnicy dzięki stałej i udanej współpracy jesteśmy wstanie zapewnić naszym klientom sprawdzonych usługodawców w tych zakresach. Równocześnie dzięki wieloletniej współpracy firmy te zapewniają niższe ceny za oferowane usługi.

Zapraszamy do kontaktu >>

Marcin Olechno

tel. 575-900-709
e-mail: m.olechno@attyka.org

Copyright © 2016 Attyka.org | Powered by TREjka